Skvost Barcelony, překrásný chrám La Sagrada Família

Překrásná La Sagrada Família je asi první věc, která se mi vybaví, řekne-li někdo jméno Antoni Gaudí. Tento geniální architekt, který má na kontě hned několik barcelonských skvostů, je totiž jejím autorem. A Sagrada, jako jeho vrcholné dílo, je dnes nejnavštěvovanější památkou v celém Španělsku a jeden ze skvostů kulturního dědictví UNESCO.

Ptačí pohled na Sagrada Familia
Sagrada Familia je stále jedno velké staveniště

Sagrada Família (oficiálně jako Temple Expiatori de la Sagrada Família, v překladu Chrám Smíření zasvěcený Svaté rodině) je chrám, který Gaudi postavil ve svém typickém modernistickém slohu jako poctu křesťanství a dozajista jde o jednu z nejoriginálnějších církevních staveb světa. I to vedlo k tomu, že se během let Sagrada stala jedním z hlavních symbolů Barcelony. Neotřelá budova se základnou o rozměrech 110 metrů a výškou 170 metrů (výška hlavní kopule včetně kříže) je zkrátka nepřehlédnutelnou dominantou městského panoramatu.

Vstupenky do Sagrada FamíliaPorovnejte vstupenky do Sagrada Família

Pokud víte, že chcete chrám navštívit, doporučuju nastudovat, jaké jsou k dispozici vstupenky a kolik stojí. Můj článek vás provede výběrem. 

Přehled vstupenek do Sagrada Família >>>

Gaudího původním snem bylo postavit největší svatyni křesťanství – a zatím vše nasvědčuje, že tomu tak bude, protože nikde jinde na světě nenajdete stavbu, která by se Sagradě svou velikostí, okázalostí nebo krásou jen přibližovala...

Co v článku najdete:

Jak a kdy se začala psát historie Sagrada Família?

S myšlenkou na vybudování křesťanského chrámu v Barceloně přišel okolo roku 1866 katalánský filantrop a nakladatel Josep Maria Bocabella. Ten byl při své návštěvě Vatikánu uchvácen Svatou chýší, slavnou bazilikou ve městě Loreto. Jeho snem bylo mít podobnou budovu oslacující křesťanství i v Barceloně. 

Interiér Sagrada Família
Interiér Sagrada Família je impozantní

Bocabella tak založil veřejnou sbírku s cílem vybrat na stavbu dostatek peněz. To se povedlo a stavba začala. Jejím řízením byl pověřen architekt Francisco de Paula del Villar y Lozano. Takže ne – Gaudí nebyl u stavby Sagrada Família od začátku.

Jak dlouho se staví Sagrada Família?

Stavba chrámu začala v roce 1882 a pokračuje až do dnešního dne. Zajímavostí je, že původní architekt se na projektu podílel pouze rok, poté byl kvůli neshodám s Bocabellou odvolán a na jeho místo se na doporučení dostal čerstvě třicetiletý Gaudí. 

Interiér Sagrada Família
Interiér mění barvu na základě denní doby vlivem slunce

Plán původního architekta bylo vybudovat čistě neogotický chrám, odkazující se na středověkou architekturu. A toto bylo něco, co absolutně Gaudímu nic neříkalo. 

Proto rok po započetí stavby, v roce 1883, přišel Gaudí s vlastním projektem: Sagrada Família bude postavena v "jeho" modernistickém stylu stejně jako všechny ostatní stavby, na kterých se do té doby podílel

Svůj chrám plánoval osadit 18 věžemi, kde 12 mělo reprezentovat apoštoly, 4 evangelisty, jedna Pannu Marii a ta nejvyšší Ježíše Krista. Sám Gaudí se však plánovaného výsledku a konce stavby nedožil z důvodu tragické smrti nedožil

Interiér Sagrada Família
Sagrada Família je stavba z jiného světa

Proč Gaudí nikdy nedokončil chrám Sagrada Família?

Důvodů, proč Sagrada Família ještě není hotová, je několik: 

 1. Komplexnost stavby – Gaudí byl maximalista a Sagrada Família měla být jeho vrcholné dílo. Svým rozsahem tato církevní budova nemá ve světě konkurenci.
 2. Důraz na detail – Gaudího invence, kreativita a smysl pro detail zapříčinily, že se Sagrada Família prostě nedá postavit za několik let. Tedy ne pokud byste chtěli zachovat vysokou řemeslnou kvalitu spojenou s možná až pedantským lpěním na nejmenších detailech.
 3. Financování stavby z veřejných zdrojůGaudí pokračoval v myšlence Bocabelly a chtěl vše financovat z veřejných peněz a darů – veškeré vstupné, které se od návštěvníků vybere, jde přímo na stavbu chrámu. Soukromé firmy, vláda ani církevní organizace do financování stavby nejsou nijak zapojeny.
 4. Politické změny – Sagrada Família si od počátku svého vzniku prošla několika politickými režimy a válkami. Ty ji naštěstí (jako jiné kostely ve městě) tolik neponičily, nicméně zapříčinily zastavení nebo alespoň značné zpomalení výstavby. 
 5. Personální změny – na stavbě Sagrada Família se po Gaudího smrti vystřídalo hned několik hlavních architektů. Pokračovat v ambiciózních plánech geniálního architekta pro mnohé z nich nebylo vůbec jednoduché – každý z nich měl svůj vlastní styl a nápady, což způsobilo několik změn a odchylek od původnímu projektu. 

Kdy bude Sagrada Família dokončena?

Termín dokončení stavby je naplánován na rok 2026. To odpovídá 100. výročí Gaudího smrti. V minulosti se sice proslýchalo, že se původní termín kvůli různým krizím (ekonomická, politická, koronavirus,...) nestihne a že vše bude až v roce 2030. Nakonec se ale vše v dobré obrátilo a vše jde zase podle původního plánu, takže do dokončené Sagragrady bychom se skutečně mohli podívat jiiž za pár let. 

Obrázek katedrály Sagrada Familia
V sezóně můžete čekat ve frontě na lístek i několik hodin! Doporučuju nakoupit vstupenky dopředu.

Proč není Sagrada Família katedrálou?

Spousta lidí si to plete (i já jsem byl mezi nimi!), ale Sagrada Família nemůže být nazývána katedrálou. Označení katedrála je vyhrazeno pouze pro ty církevní stavby, kde má svoje sídlo biskup. To se v případě Barcelony nachází pouze v Katedrále sv. Eulálie.

Proto o Sagrada Família můžeme mluvit "jen" jako o chrámu, kostelu nebo bazilice. Oficiální status baziliky totiž získala v roce 2010 od papeže Benedikta XVI.

Co vidět zvenčí Sagrada Família?

Přestože stavba ještě není dokončena a krásu trošku stále hatí nevzhledné jeřáby okolo, její originalita a majestátnost bere dech.

Sagrada Familia z pohledu od parku
Pohled na chrám ze strany od Pl. de la Sagrada Família

Pro začátek si chrám hezky obejděte ze všech stran – spatříte všech 18 věží, bohatě zdobených různými ornamenty, oblouky a výběžky tak, jak je pro Gaudího práci charakteristické. Samotná stavba je neobyčejně nádherná, architektonicky jde o unikátní dílo, které nemá s realitou všedních dní nic společného – jakoby pocházela z pohádkového světa.

Kolik věží má Sagrada Família?

Sagrada Família má celkem 18 věží. Důležité je vědět, že nejsou všechny stejné: každá vypadá jinak a taky má odlišný význam.

Hlavní věže Sagrada Famíla – popis a vysvětlení

 1. Věž Ježíše Krista – se 172 metry jde nejvyšší věž v Barceloně, ale také církevní stavbu na světě
 2. Věž Panny Marie – druhá nejvyšší věž tyčící se do výšky 138 metrů
 3. Věže 4 evangelistů – unikátní věže Marka, Matouše, Lukáše a Jana najdete ve výšce 135 metrů
 4. Věže 12 apoštolů – každá z věží má okolo 100 metrů

Fasády chrámu Sagrada Família

Jak budete obcházet chrám kolem dokola, určitě vám neunikne, jak se stavba architektonicky, stylově i obsahově ze všech stran liší. I za tím je Gaudího záměr: každá ze tří fasád nese jiné téma a symbolicky je také orientována na jinou světovou stranu. 

Plán fasád Sagrada Família
3 fasády Sagrada Família: 1 – Fasáda Zmrtvýchstání (Glory facade, směřuje na jih), 2 – Fasáda Narození (Nativity facade; směřuje na východ), 3 – Fasáda Umučení (Passion facade, směřuje na západ); ačkoliv to zvenku není patrné, Sagrada Família má půdorys latinského kříže

Na fasády koukneme tak, jak vznikaly: 

Fasáda Narození (nativity facade): nejstarší fasáda

Fasáda Narození je vůbec nejstarší ze všech tří. Vznikla ještě pod taktovkou Gaudího v letech 1894 – 1930.

Tato fasáda má odkazovat na narození a raný život Ježíše Krista. Bohatě zdobená fasáda plná detailů v sobě nese spoustu symbolů a výjevů z křesťanství:

 • dominantním prvkem jsou tu tři portály, každý odkazuje na jedno křesťanské téma: víru, naději, lásku
 • nad nejvyšším, prostředním portálem je cypřiš coby symbolika stromu života. Na špičce uvidíte červené písmeno T (nebo Tau) znázorňující Boha. To na sobě nese diagonálními pruhy do písmene X, představující Kristovo jméno. Holubice na vrcholu s roztaženými křídly je zase Duch svatý. Na stromu tak najdete zastoupeeny všechny tři osoby Svaté trojice.
 • dále můžete vidět 6 věží apoštolů s jejich jmény a bohatě zdobenými vršky, inspirovanými rostlinami
 • najdete tu spoustu soch, jako třeba chameleony coby symbol změny a nutnosti se přizpůsobit – schválně, uvidíte je?

Fasáda Umučení (passion facade): 

Obejdete-li chrám k fasádě Umučení, budete překvapeni, jak se jedna stavba může z různých stran tak moc lišit!

Fasáda Umučení totiž působí poměrně stroze až chladně. Relativně prázdné plochy s minimem detailů mají za úkol nasměrovat vaši pozornost na hojné skupinky soch:

 • úplně vespod najdete výjev z poslední večeře Páně
 • o kousek dál je socha jménem Jídášův polibek; vaší pozornosti určitě neunikne had coby křesťanský symbol ďábla či zla; hned vedle sochy je kryptogram, kde součet všech čísel dá vždycky 33, tedy věk úmrtí Krista
 • skupina tří žen je odkazem na zapření Krista ze strany Petra, který je zde zahanbeně  vyobrazen jakonuzný žebrák.
 • Ecce homo: Kristus se ukazuje lidem s trnovou korunou na hlavě
 • Pilát Pontský po tom, co odsoudil Ježíše k ukřižování, si myje ruce
 • a samozřejmě také druhou šestici věží apoštolů

Jak jste pochopili fasády Umučení je hlavně ukázat, jak vypadal život Ježíše Krista těsně před jeho smrtí na kříži. 

Fasáda Zmrtvýchvstání (glory facade): hlavní průčelí

Nejnovější fasáda a nejdůležitější fasáda, která stále není dokončena. Toto bude hlavní průčelí a místo, kde se bude nacházet hlavní vstup do chrámu. 

Fasáda má znázorňovat cestu člověka životem, všechna lákadla a nástrahy včetně 7 smrtelných hříchů a to vše zakončené vzestupem k bohu. 

Majestátnost průčelí s hlavním vstupem do Sagrada Família podpoří 60 metrů dlouhé schodiště vedoucí až na hlavní třídu Carrer d'Aragó. Tento plán ale budí poměrně velkou nelibost mezi místními obyvateli, protože by dostavbě musely ustoupit hned dva městské bloky na Carrer de Mallorca a nové bydlení by si muselo hledat cca 3000 lidí. Uvidíme, jak to nakonec dopadne...

Jak to vypadá uvnitř Sagrada Família?

Uvnitř chrámu si můžete prohlédnout nejen neobvyklé vlnité a hrbolaté stropy, ale také pestrobarevné skleněné vitráže v oknech. Ty nejvíc vyniknou při západu slunce, kdy procházející světlo vám nabídne pohledy na snad všechny barvy a odstíny duhy. 

Nádherný interiér Sagrada Familia

Můžete také vyjet výtahem nahoru na jednu ze dvou věží a pokochat se výhledem na město z ptačí perspektivy. I tady je potřeba počítat s čekáním – vzhledem k omezené kapacitě výtahy někdy nestíhají, i když si návštěvu věží zakoupíte na určitou hodinu.

Nádherný interiér Sagrada Familia

Věže, muzeum i krypta

V základní ceně lístku do chrámu je zahrnut i vstup do muzeua a krypty, která se nachází pod oltářem. Pokud si chcete dopřát pohled na město z výšky, k základní vstupence můžete přikoupit lístky na věže. Ty jsou dvě a vy si při nákupu musíte vybrat jednu z nich (obě v rámci jednoho vstupu vidět nemůžete): 

 1. Věž fasády Umučení (tzv. passion facade)
 2. Věž fasády Narození (tzv. nativity facade)

Ptáte se, kterou navštívit? Všem doporučuji tu druhou spojenou s fasádou Narození (Nativity facade). Důvodů je několik: 

 • věž byla postavena pod dohledem Gaudího, druhá vznikla po jeho smrti
 • je zde most se super výhledem spojující dvě věže v rámci fasády
 • věž je orientována směrem k moři

Každopádně před návštěvou si projděte dostupné fotky na internetu a zvažte, která z věží pro vás bude ta pravá. 

Níže sdílím zkušenosti s průběhem návštěvy věží od jedné čtenářky:

Z vašich zkušeností: Věže jsou zážitek, ale velký výhled nečekejte

Při objednání vstupenek je nutné nejprve zvolit čas vstupu do věží a následně vybrat ze tří 15minutových intervalů čas vstupu do katedrály, ten čas zbývající do vstupu do věží je možné využít k zorientování se v katedrále, jiný smysl v jsem v tom neviděla.

Návštěvníci musí před katedrálou vystát poměrně dlouhou frontu (ale jde to rychle), na jejím konci jsou oddělováni návštěvníci se vstupenkou. Před vstupem je provedena poměrně přísná bezpečnostní prohlídka.

Vstup do výtahu je od prostoru katedrály oddělen páskami a jsou zde skříňky na odložení batohů. Do výtahu se vejde 6 osob a po výstupu na věži je možnost se krátce rozhlédnout na ochozu, který je dlouhý cca 6 m a široký cca 1,5 m. Rozhled je omezen sousedními věžemi, zdržení je zde krátké, jen do příjezdu výtahu s další skupinou, více osob se totiž na ochoz nevejde. Cesta zpět je možná jen pěšky po úzkém točitém schodišti, je to trochu adrenalin. Po sestupu je možné si katedrálu bez omezení prohlédnout.

Po těchto zkušenostech si myslím, že je rozumnější si návštěvu věží odpustit a pokud někdo touží po výhledu na Barcelonu z výšky, je lepší svézt se lanovkou na Montjuic.

Nezapomeňte na vhodné odění a obutí!

Vzhledem k tomu, že Sagrada Família je klasická církevní stavba, mějte na paměti, že je vhodné se držet doporučení ohledně oblečení, abyste náležitě projevili respekt k tomuto místu. 

Čeho se držet, abyste si neudělali ostudu a mohli si návštěvu užít?

 • Pro návštěvu mějte pohodlné oblečení a obuv: nechoďte sem v nazouvákách nebo dokonce naboso
 • V hlavním chrámu a muzeu nemějte žádnou pokrávku hlavy jako je třeba čepice nebo klobouk
 • Nemějte žádné oblečení, přes které je vidět
 • Nenoste topy bez zakrytých ramen, nemějte oblečení s hlubokým výstřihem, prostě se zbytečně neodhalujte
 • Nechoďte sem v šortkách nebo krátkých sukních

Kolik to stojí a kde koupit vstupenky?

O vstupenkách do Sagrada Família píšu obšírně v samostatném článku. Informace níže jsou jen výtahem z něj:

Ceny vstupenek

 • Návštěva chrámu: €26 (€30 s průvodcem)
 • Návštěva chrámu a věží: €36 (€40 s průvodcem)
 • Děti do 11 let a ZTP s doprovodem: Zdarma

K dispozici je i speciální verze vstupenky s průvodcem v malé skupině – ten vám barvitě popovídá o historii Sagrady, vše do detailů popíše a odpoví všechny vaše dotazy. V ceně balíčku je také vyhnutí se frontám, kdy půjdete rovnou dovnitř. 

Chci nakoupit vstupenku online a vyhnout se frontám >>>

Obecně určitě doporučuji pořídit vstupenky do Sagrada Familia dopředu na webu, viz online rezervace. Důvod je jednoduchý - vyhnete se frontám a budete mít jistotu, že se do chrámu v daný den skutečně dostanete. Není výjimkou, že nákup vstupenek v sezóně na místě může znamenat i několikahodinové čekání – fronty bývají opravdu dlouhé! Pokud máte děti, rozhodně to není něco, co byste s nimi chtěli zažít... :-)

Pokud zrovna nemáte peněz nazbyt a nechce se vám utrácet za návštěvu chrámu, pokochejte se alespoň exteriérem Sagrady – stavba podle mého vypadá zvenku lépe než zevnitř. A i procházka okolo vám třeba tu půlhodinu zabere, protože je opravdu na co koukat!

Vstup do Sagrada Familia zadarmo?
Jestli máte fakt hluboko do kapsy a moc chcete dovnitř, můžete se do Sagrady zadarmo podívat během mše :) Mše v několika jazycích se konají každou neděli 9:00–10:00. Vedle toho probíhají i nepravidelné mše, jejich výčet najdete v kalendáři na webu. Počet míst je omezený a kdo dřív příjde, ten se tam dostane. Pro vstup nepotřebujete žádný lístek ani není třeba se nikam registrovat. Jen se prosím vhodně oblečte... Vstup je z Carrer de Marina. 

Nejčastější otázky týkající se Sagrada Familia

Kde nakoupím vstupenky pro návštěvu Sagrada Familia?
Vstupenky můžete nakoupit na oficiálním webu katedrály. Lístek se vždy kupuje na konkrétní datum a čas. Lístky většinou můžete zakoupit maximálně 2 měsíce dopředu. 

Můžu nakoupit vstupenky pro návštěvu i na místě?
Ano, možné to je. Ale spíš to nedoporučuji: osobně můžete lístek nakoupit pouze pro daný den (tj. nejde je nakoupit dopředu), budete se potýkat s obrovskými frontami u pokladen (v sezóně i hodinu) a váš vstup bude pravděpodobně až za několik dalších hodin. Navíc pokud tu nebudete ráno, lístek na stejný den už pak nekoupíte, protože žádné nebudou. Nákupem dopředu si ušetříte čas a nervy.

Mám koupený lístek, v kolik musím na prohlídku být na místě? 
Vždycky doporučuju být na návštěvu u katedrály alespoň 10-15 minut před časem, který máte napsaný na vstupence. I se vstupenkou se nevyhnete frontě, ale ta je odbavována poměrně rychle a po příchodu se během pár minut dostanete dovnitř. 

Co když propásnu čas vstupu?
Máte smůlu a dovnitř se nedostanete. Vzhledem k zájmu není možné vstup u zakoupené vstupenky posunout, když to propásnete. Pro vrácení lístku je sice možné kontaktovat zákaznickou podporu na emailu, ale peníze za lístek vracejí spíš v případě, kdy z nějakého důvodu pochybí oni sami (tj. nedostanete se jejich vinou někam, kam jste měli jít). 

Změnily se mi plány, můžu návštěvu přeplánovat?
Pokud dopředu víte, že nemůžete v plánovaný čas dorazit, dá se přeplánovat vaše návštěva. Stačí napsat na email prodejní podpory.

Musím mít lístek vytištěný? 
Pokud vstupenku do chrámu zakoupíte online, lístek tisknout nemusíte a ukážete ho na svém telefonu či jiném zařízení. 

Když koupím lístek online, jaký vstup mám využít? 
Pokud lístek už máte, použijte vstup z Carrer de la Marina (průčelí Narození, tzn. Nativity facade).

Kolik času si mám vyhradit na návštěvu?
V klidu vše projdete za 2-3 hodinky. Počítáno s obhlídkou exteriéru, baziliky, krypty i věže. Pokud máte vstup jen do baziliky, tak počítejte s polovičním časem. Pokud nemáte času nazbyt, stačí na návštěvu i hodinka. 

Kupuji lístek i na věže a mezi vstupem do baziliky a vstupem na věže je jen 15 minut, co s tím?
V klidu – během těch 15 minut můžete letmo okouknout chrám a poté se vydat k výtahu na věže. Jakmile ty projdete, můžete se do chrámu zase vrátit a být tam jak dlouho chcete. 

Smí se uvnitř fotit?
Ano. Pokud chcete dělat fotky pro vlastní potřebu, je to v pořádku. Výjimku mají pouze profesionálové, kteří potřebují tiskovou akreditaci. 

Na co dalšího se připravit?
Předtím, než se dostanete dovnitř Katedrály, budete na vstupu podrobeni důkladné bezpečnostní kontrole, podobně jako na letišti. A pokud se chystáte na výstup na věže, připravte si kovovou minci nebo žeton, abyste si mohli batoh či jiné věci uložit v úschovném boxu – nahoru vás s ničím na zádech nepustí. 

Pokud stejně jako autor tohoto webu považujete Gaudího za geniálního architekta, neměli byste v Barceloně minout jeho další významná díla: domy Casa Batlló a La Pedrera na ulici Passeig de Gràcia, Palau Güell nedaleko bulváru La Rambla a Parc Güell rozkládající se nad centrem města.

Všechny další Gaudího stavby najdete také popsané v samostatném článku >
Adresa: Carrer de Mallorca, 401, 08013 Barcelona
Doprava: metro linky L2 a L5, stanice Sagrada Familia
Otevírací doba: Listopad až únor:
– pondělí–sobota: 09:00 – 18:00
– neděle: 10:30 – 18:00

Březen a říjen:
– pondělí–sobota: 09:00 – 19:00
– neděle: 10:30 – 19:00

Duben až září 09.00–20.00
– pondělí–sobota: 09:00 – 20:00
– neděle: 10:30 – 20:00

25. a 26. prosinec, 1. a 6. leden 09:00 – 14:00
Vstupné:

Detailní informace o vstupném do Sagrada Família

Návštěva chrámu: €26 (€30 s průvodcem)
Návštěva chrámu a věží: €36 (€40 s průvodcem)
Děti do 11 let a ZTP s doprovodem: Zdarma

Nákup základních vstupenek >>>
Nákup vstupenek s průvodcem >>>

Balíčky:
Prohlídka Sagrada Familia po skončení oficiální otevírací doby v malé skupince + průvodce + sklenice šumivého vína cava.

Více informací: http://www.sagradafamilia.org/

 

Upoutávka na nový ebook

👇 Pozor, dále nesmíte minout

 • Slevové turistické karty - ušetřete za dopravu po městě a získejte zdarma vstupy do muzeí, na památky a zajímavé slevy do obchodů a restaurací.
 • Online nákup vstupenek - ušetřete peníze, čas a nervy a zakupte vstupy na památky z pohodlí domova na e-shopu barcelonské turistické kanceláře; pokud jste vstupenky online ještě nekupovali, přečtěte si můj detailní návod spolu s mými zkušenostmi, jak na to.
 • Vyhledat ubytování - spousta hotelů, hostelů nebo penzionů za rozumné ceny. Můžete rezervovat ihned a zaplatit až po pobytu.
 • Půjčení auta v Barceloně - pokud nechcete chodit pěšky anebo chcete vyrazit někam dál z Barcelony, zkuste Rental Cars. Auto přistaví na letišti a o nic se nemusíte starat.
 • Průvodce Barcelonou na Instagramu - nově můžete sledovat můj profil na IG a mít tak čerstvý obsah přímo v telefonu. Buďte u toho dřív než ostatní!

Instagram účet Město Barcelona

💥 Nejnovější články